VÅRT KONCEPT - MEDVETEN BARNPASSNING 

Vi har under våra år som barnvaktsbyrå tagit fram ett koncept vi tycker behövs både i barnvaktsbranchen men också i samhället i stort. Vi vill jobba med närvaro. Barn behöver en vuxen som är på samma plats, inte bara fysiskt utan även mentalt. Att vara medvetet närvarande är en av de viktigaste saker att bemästra när man jobbar eller är runt barn.  

Vår utbildning lyfter hur man är närvarande och hur vi vill möta barn. Vi pratar också om att uppmärksamma och uppmuntra individen. Det kan vara så enkelt som att fråga om en teckning eller något annat barnet skapat. Vi utbildar våra barnvakter i hur viktigt det är att se och höra de barn vi jobbar med.